Вітаємо асистента Солодку Антоніну Василівну з захистом дисертації

Захист відбувся 21 червня 2018р. у Одеській національній академії харчових технологій. Тема дисертації: “Інтенсифікація теплообміну в теплоутелізаторах з гранульованими насадками“. Науковий керівник: д.т.н., доцент Бошкова І.Л....

Сердечно вітаємо д.т.н., проф. Дорошенко В.М. з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року

Сердечно вітаємо д.т.н., проф. Дорошенко В.М. з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року (Указ Президента України від 19 травня 2018 року №138/2018) Дорошенко  Володимир Михайлович - доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, академік Української н...

Вітаємо асистента Бузовського Віталія Петровича з захистом дисертації

Захист відбувся 12 квітня 2018р. у Івано-Франківському національному технічному уніврситеті нафти та газу. Тема дисертації: "Розробка ефективного конденсаційного методу вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням ежекційного пристрою". Науковий керівник: к.т.н., доцент Кологривов ...