Ми збільшили ліцензію для Вас!

Одеська національна академія харчових технологій в липні 2018 року збільшила ліцензію для підготовки магістрів зі спеціальності 185 – “Нафтогазова інженерія та технологій” до 45 місць.
Строк навчання:
– денна форма: 1,5 роки;
– заочна: 2 роки.
Останній строк подачі документів для граждан України – 10 серпня 2018 р.